طراحی سیستم های کنترل دود ساختمان

طراحی سیستم تهویه ­ی دود و کاهش آلاینده های پارکینگ طبق ضوابط سازمان آتش نشانی و استاندارد های NFPA 92,BS7346-7 و هندبوک کنترل دود ASHRAE در صورت نیاز، مدلسازی CFD حریق و حالت عادی تهویه ی پارکینگ با نرم افزار های CFD انجام می­شود.

مدیریت کنترل دود ساختمان و طراحی سامانه های فشار مثبت راه پله و آسانسور ساختمان.
p6