اندیشه ای نو در صنعت ساختمان

یونولیت سقفی شرکت مادفوم خاورمیانه eps استاندارد های صنعت ساختمان مادفوم تولیدکننده یونولیت سقفی استاندارد www.madfaom.com یونولیت سقفی مادفوم

يونوليت يا سفال

( استفاده از یونولیت استاندارد بهترین راه حل) یونولیت استاندارد مادفوم خاورمیانه گروه ساخت و ساز: همانطور که در شماره گذشته نشريه پيام ساختمان به شما همراهان هميشگي نشريه قول داديم، دراين شماره به بررسي کاربرد يونوليت و سفال در سقفها ميپردازيم تا دست اندركاران ساخت و ساز با در نظر گرفتن مزيتهاي هر كدام […]