نمایندگی استان آذریایجان شرقی

تلفن: 09149239809 آقای حنیفه

آدرس: میانه -خیابان فنی و حرفه ای پلاک 124 (فروشگاه مصالح ساختمانی حنیفه )

nbb2