ورق های عایق پلاستوفوم

تهیه و توزیع انواع ورقهای پلاستوفوم با ابعاد و وزنهای گوناگون جهت انواع عایقکاری دیوارها و کف ساختمان. ورقهای یونولیت دانسیته بالا 20 و دانسیته 25 ویژه سیستمهای گرمایش – سرمایش از کف و عایق نمودن انواع سردخانه های