پروژه های انجام شده
IMG_20160429_230907

پروژه نمای یونولیتی شهرقدس میدان بهاران

۲۰۱۶۰۱۰۹_۰۹۱۳۱۴

پروژه تری دی پنل شهر قدس خیابان چمن

 

 

 

 

 

811111380_21045

پروژه نمای یونولیتی تالار شهرک دانش زرنان

811718976_128805

پروژه نمای یونولیتی شهرک دانش تالار زرنان

 

 

 

 

 

 

 

             

  پروژه نمای یونولیتی کشور عراق  شهر کربلا

425430422_13310 425418704_13594

425301150_19959  423904681_22069

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20160805_193618IMG_20160805_193613IMG_20160805_193623

 

شرکت سایپا