نمونه کاربرد پلاستوفوم در محوطه سازی(مجموعه تالارهای ترانه)