مادفوم

اندیشه ای نو در صنعت ساختمان

قیمت یونولیت سقفی و فوم سقفی ورقی

شرکت‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه ساخت و ساز فعالیت می‌کنند و افرادی که قصد ساختن منزل شخصی دارند به دنبال راهکارهایی هستند تا مقاومت ساختمان‌ها را در برابر زلزله افزایش دهند، وزن ساختمان را کاهش دهند و در برابر صوت، حرارت، رطوبت، حشرات و … آن را عایق کنند. یونولیت‌ها به عنوان یکی از مدرن‌ترین و پراستفاده‌ترین مصالح ساختمانی شناخته می‌شوند که کاربردهای مختلفی در صنعت ساختمان سازی و صنایع دیگر دارند.

یونولیت ها به واسطه داشتن ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد همچون وزن پایین، میزان نفوذپذیری پایین، عایق حرارت و صوت بودن و … در بخش های مختلفی از ساختمان استفاده می شوند. یونولیت سقفی از جمله پراستفاده ترین یونولیت ها در ساختمان سازی است که می تواند در کاهش هزینه ها، مصرف پایین مصالح، افزایش سرعت انجام کار و … موثر باشد. در ادامه مطلب شما می‌توانید لیست قیمت یونولیت سقفی به همراه اطلاعات کامل این محصول را مشاهده کنید.

اگر می‌خواهید محصول یونولیت سقفی با مشخصات موردنظر شما تولید شود، با شماره ۴۶۸۴۴۵۰۰-۰۲۱۰۹۱۲۹۲۴۱۶۵۲ تماس بگیرید.

لیست قیمت یونولیت سقفی

نام محصول ضخامت وزن بلوک دانسیته یا چگالی ابعاد محل بارگیری حداقل هزینه حمل در تهران (تومان) حداقل هزینه حمل در شهرستان (تومان) قیمتتعداد
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۶۵۰ کیلوگرم۶۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۴۵,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۱ کیلوگرم۶۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۷۰,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۱۵۰ کیلوگرم۶۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۸۰,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۲۰۰ کیلوگرم۶۲۵*۵۰*۲۰۰ (طرح استاندارد: کنج کمتر بتن کمتر)تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۸۴,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۰.۸۰۰ کیلوگرم۶۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۵۶,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۷۵۰ کیلوگرم۶.۵۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۵۲,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۰.۹۰۰ کیلوگرم۶.۵۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۶۳,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۱.۱۰۰ کیلوگرم۶.۵۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۷۷,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۳۰۰ کیلوگرم۶.۵۲۵*۵۰*۲۰۰ (طرح استاندارد: کنج کمتر بتن کمتر)تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۹۱,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۲۵۰ کیلوگرم۶.۵۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۸۷,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۱.۱۵۰ کیلوگرم۷۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۸۰,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۸۰۰ کیلوگرم۷۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۵۶,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۴۰۰ کیلوگرم۷۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۹۸,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۰.۹۵۰ کیلوگرم۷۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۶۶,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۵۰۰ کیلوگرم۷.۵۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۰۵,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۱.۲۰۰ کیلوگرم۷.۵۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۸۴,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۱ کیلوگرم۷.۵۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۷۰,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۸۵۰ کیلوگرم۷.۵۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۵۹,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۶۵۰ کیلوگرم۸.۵۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۱۵,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۱۵۰ کیلوگرم۸.۵۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۸۰,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۹۵۰ کیلوگرم۸.۵۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۶۶,۵۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۱.۳۰۰ کیلوگرم۸.۵۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۹۱,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۱.۸۰۰ کیلوگرم۹۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۲۶,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۲۰۰ کیلوگرم۹۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۸۴,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۱ کیلوگرم۹۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۷۰,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۱.۴۰۰ کیلوگرم۹۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۹۸,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۲ کیلوگرم۱۰۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۴۰,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۱.۶۰۰ کیلوگرم۱۰۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۱۲,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۳۰۰ کیلوگرم۱۰۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۹۱,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۱.۱۰۰ کیلوگرم۱۰۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۷۷,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۰ سانتی متر۱.۵۰۰ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۱۲,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۷۰۰ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۴۰,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۰ سانتی متر۲ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۱۶۸,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner
یونولیت سقفی۲۵ سانتی متر۲.۵۰۰ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. ۲۱۰,۰۰۰تومان
&#۱۰۰۰۳;
spinner

نمودار قیمت

فوم سقفی (یونولیت سقفی)

یونولیت (Jonulite) در اصل یک ماده بی اثر و خنثی است که هیچگونه واکنش شیمیایی انجام نمی‌دهد. این ماده با نام‌های دیگری همچون آکاسیف، پلی استایرن انبساطی (EPS(Expandable Polystyrene))، استایروفوم و پلاستوفوم شناخته می‌شود و از وزن بسیار کم و یک بافت متخلخل برخوردار است. یونولیت اولین بار در سال ۱۸۳۹ و به صورت تصادفی توسط ادوارد سیمون کشف شد. ماده تشکیل دهنده یونولیت نوعی پلاستیک است که از استایرن مونومر به دست می‌آید. حدود ۹۵ درصد این ماده از هوا و ۵ درصد آن از پلاستیک است. به همین دلیل وزن کمی دارد.

فوم سقفی

یونولیت سقفی و ساختمانی

همان‌طور که گفته شد، پلاستوفوم و یونولیت‌های ساختمانی در انواع مختلفی وجود دارند و هر کدام از آن‌ها در بخش‌های مختلفی از ساختمان کاربرد دارند. در حقیقت انواع یونولیت‌های ساختمان به شرح زیر می‌باشند:

یونولیت دیواری از جمله رایج‌ترین یونولیت‌های ساختمانی است که می تواند به صورت فوم دیوار تزئینی، یونولیت دیوارپوش و … استفاده شود. این یونولیت ها می توانند عایق رطوبتی بسیار خوبی باشند و همزمان در برابر صدا نیز مقاومت بالایی داشته باشند. این یونولیت ها قابلیت شستشو داشته، از ویژگی های آنتی باکتریال برخوردار است، مقاومت در برابر صدا، حرارت، حشرات و … برخوردار است.

نوع دیگر از یونولیت که از وزن بالایی برخوردار است و معمولا دانسیته آن تا ۴۰ می‌رسد یونولیت فشرده است. این یونولیت ها بیشتر در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، صنایع غذایی، مجسمه سازی، درب ‌های ضد سرقت، عایق کاری و … استفاده می شود. این یونولیت ها می توانند با عایق های دیگری ترکیب شوند و کاربردهای متعددی داشته باشند و در برابر صوت، حرارت و … مقاومت بالاتری داشته باشند.

یونولیت سقفی استاندارد

یونولیت سقفی نیز از جمله پرمصرف‌ترین یونولیت‌ها در صنعت ساختمان سازی است. این یونولیت‌ها در قالب بتن در سقف‌های تیرچه بلوک استفاده می‌شوند و با توجه به میزان تراکم و دانسیته‌ای که دارند، از وزن‌های مختلفی برخوردار هستند. معمولا دانسیته این یونولیت ها ۱۲ است.

خرید یونولیت سقفی

یونولیت سقفی در اندازه‌ها، ابعاد و ضخامت‌های مختلف وجود دارند و می‌توانند کاربردهای متعدد داشته باشند. به صورت کلی می‌توان گفت ابعاد استاندارد برای یونولیت سقفی به شرح زیر است.

 • یونولیت هایی که مخصوص تیرچه فندوله یا بتنی هستند دارای طول ۲ متر، عرض یونولیت ۵۰ سانتی متر و ارتفاع های ۲۰ و ۲۵ سانتی متری هستند.
 • یونولیت هایی که مخصوص تیرچه های کرومیت یا فلزی هستند در طول های مختلف تا ۲ متر، عرض ۶۵ سانتی متری و ارتفاع های ۲۰ و ۲۵ سانتی متری تولید می شوند.
 • یونولیت هایی که به عنوان یونولیت سقفی های پیش تنیده تولید می شوند دارای طول ۲ متر، عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵ سانتی متری هستند.
 • یونولیت های حفره دار دارای طول ۱۱۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۵ سانتی متر هستند.

هرچند که اندازه و ابعاد استاندارد یونولیت ها مشخص است اما مصرف کننده ها می توانند این مواد را در اندازه، ضخامت و دانسیته سفارشی تهیه کنند. همچنین این ماده به راحتی قابل برش و تغییر اندازه می باشد. مادفوم در کنار انواع یونولیت سقفی، تری دی پانل نیز تولید می‌کند.

قیمت یونولیت سقفی

مشخصات و مزایای یونولیت سقفی

به صورت کلی یونولیت‌ های سقفی و انواع یونولیت‌ های دیگر می‌توانند از مشخصات متفاوتی برخوردار باشند چرا که این ماده می‌تواند از چند نوع ماده اولیه مختلف تولید شود، میزان چگالی و دانسیته آن از تنوع بالایی برخوردار است، در برابر رطوبت، حرارت، مواد شیمیایی و… واکنش‌های متفاوتی دارد، وزن آن متناسب با ضخامت و چگالی متفاوت است و از ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی مختلفی برخوردار است. یونولیت‌ های سقفی به صورت کلی می‌توانند در اندازه‌های استانداردی تولید شوند که به شرح زیر می‌باشند:

 • یونولیت‌ های مورد استفاده برای تیرچه فندوله یا بتنی از طول ۲ متر، عرض ۵۰ سانتی‌متر و ارتفاع‌های ۲۰ و ۲۵ سانتی‌متری برخوردارند.
 • یونولیت‌ هایی مورد استفاده برای تیرچه‌های کرومیت یا فلزی از طول‌های مختلف تا ۲ متر، عرض ۶۵ سانتی‌متری و ارتفاع‌های ۲۰ و ۲۵ سانتی‌متری برخوردارند.
 • یونولیت سقفی مورد استفاده به عنوان فوم سقفی پیش تنیده از طول ۲ متر، عرض ۵۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۱۵ سانتی‌متری برخوردار است.
 • یونولیت‌های حفره‌ دار از طول ۱۱۰ سانتی‌متر، عرض ۵۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۲۵ سانتی‌متر برخوردارند.

در کنار تمامی اندازه‌ها و ابعاد استاندارد عنوان شده برای یونولیت‌ های سقفی، این ماده می‌تواند در اندازه‌های سفارشی نیز تولید شود و افراد می‌توانند متناسب با نوع نیاز خود این ماده را در اندازه‌ های مختلفی دریافت نمایند.

از مهم ترین ویژگی های این یونولیت ها می توان موارد زیر را عنوان کرد:

 • یونولیت ها هیچگونه ضایعات و پرتی ندارند و برای محیط زیست نیز هیچ ضرر و زیانی ندارند.
 • یونولیت های سقفی وزن کمی دارند و در کاهش وزن ساختمان تاثیر زیادی دارند
 • اجرای کار و سرعت نصب استفاده از این یونولیت ها بسیار بالاست و حمل و نقل آنها نیز ساده است.
 • باعث صرفه جویی در هزینه ها و مصالح مختلف می شوند
 • مقاومت بالایی در برابر حرارت، رطوبت و صوت دارند.

قیمت یونولیت سقفی

به صورت کلی نمی توان یک قیمت دقیق و قطعی برای انواع یونولیت های ساختمانی، یونولیت بسته بندی و … عنوان کرد چرا که فاکتورها و عوامل مختلفی تعیین قیمت یونولیت سقفی موثر هستند. از مهم ترین نکات و عوامل موثر در قیمت یونولیت سقفی می توان به مواردی همچون برند و شرکت سازنده، دانسیته یونولیت، متراژ مورد استفاده، هزینه های حمل و نقل و نصب، مواد اولیه مصرفی، کیفیت پخت یا تولید یونولیت های فوم، سایز و ابعاد استاندارد، ترکیب ضایعات در بلوک فوم، میزان جذب رطوبت، میزان مقاومت در برابر آتش، ضریب انتقال حرارت، میزان مقاومت در برابر سر و صدا و … اشاره کرد.

محاسبه تعداد یونولیت سقفی

یونولیت سقفی نوعی ماده سفید رنگ، متخلخل، خنثی و سبک وزن است که از استایرن مونومر تولید می‌شود و به واسطه برخورداری از ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی همچون وزن پایین، مقاومت بالا در برابر ضربه و فشار، عایق رطوبت، عایق گرما و حرارت، عایق صوت، قیمت مناسب، حمل‌ونقل راحت و … می‌تواند کاربردهای متعددی در ساختمان‌سازی داشته باشد و جایگزین بسیاری خوبی برای بلوک‌های سیمانی و سفالی است.

محاسبه تعداد یونولیت سقفی

با توجه به ویژگی‌هایی که برای یونولیت‌های سقفی عنوان شد، این ماده به صورت استاندارد در اندازه‌های ۲۵*۵۰*۲۰۰ و با دانسیته ۱۲ تولید می‌شود هر چند که قابلیت سفارشی‌سازی و تولید و در ابعاد سفارشی را نیز دارد. با توجه به آنکه این بلوک‌های پلیمری از ابعاد و اندازه‌های استاندارد و واحدی برخوردار هستند محاسبه و ارزیابی آن‌ها کار ساده‌ای خواهد بود. در حقیقت برای محاسبه تعداد یونولیت سقفی لازم است که اندازه آن مشخص باشد. به صورت کلی یونولیت‌ها در ابعاد و اندازه‌های مختلفی تولید می‌شوند که رایج‌ترین آن‌ها به شرح زیر هستند:

 • یونولیت تیرچه کرومیت یا فلزی با طول ۱ یا ۲ متر، عرض ۶۵ و ارتفاع ۲۰ و ۲۵ سانتیمتر
 • یونولیت تیرچه پیش‌تنیده با طول ۲ متر؛ عرض ۵۰ و ارتفاع ۱۵
 • یونولیت تیرچه فندوله یا بتنی با طول ۲ متر، عرض ۵۰ سانتیمتر و ارتفاع ۲۰ و ۲۵ سانتی‌متر
 • یونولیت حفره‌دار (عایق صوت و حرارت) با طول ۱۱۰ سانتیمتر، عرض ۵۰ و ارتفاع ۲۵

با توجه به اندازه‌هایی که برای یونولیت‌ها عنوان شد می‌توان به راحتی مقدار مورد نیاز از هر کدام از آن‌ها را در یک سقف مشخص کرد. از آنجایی که اندازه استاندارد این بلوک‌ها ۲۵*۵۰*۲۰۰ می‌باشد، میزان یونولیت سقفی مورد نیاز در هر متر مربع از سقف برابر با ۰.۶۸ خواهد بود. به عنوان نمونه برای پوشش یک سقف با مساحت ۳۰۰ متر به تعداد ۲۰۴ بلوک یونولیت نیاز خواهد بود.

البته باید توجه داشت که سقف‌های تیرچه بلوک را با بلوک‌های متفاوتی اجرا می‌کنند و ابعاد بلوک یونولیتی به کار رفته در آن‌ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود. فرمول ذکر شده برای محاسبه تعداد یونولیت‌ها برای سقف هایی صدق می‌کند که در آن‌ها از یونولیت‌های استاندارد (تیرچه بتنی و پیش‌تنیده) استفاده شود.

وزن یونولیت سقفی

وزن یونولیت در حقیقت بر اساس فاکتوری به نام چگالی یا دانسیته تعیین می شود هر چقدر که میزان دانسیته یونولیت ها بیشتر باشد وزن آن نیز بیشتر خواهد شد. دانسیته یا چگالی در اصل به معنی وزن در واحد حجم است و اگر یونولیت های سقفی دانسیته بالاتری داشته باشند سنگین تر خواهند بود. یونولیت سقفی در اوزان مختلفی در دسترس هستند و معمولا یونولیت هایی با دانسیته ۶ تا ۸ پر مصرف ترین نوع آنها می باشند که از وزنی معادل ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم برخوردار هستند.

یونولیت سقفی

نکات مهم در خرید یونولیت سقفی

به صورت کلی برای خرید یونولیت سقفی لازم است که افراد به نکات متعددی توجه داشته باشند که مهم ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 • شرکت و برند تولید کننده یونولیت سقفی
 • میزان مقاومت یونولیت سقفی در برابر رطوبت و آب
 • قیمت یونولیت سقفی و ورق یونولیت
 • میزان ضریب عایق بودن یونولیت در برابر صدا
 • میزان مقاومت یونولیت سقفی در برابر آتش
 • ضخامت و ابعاد یونولیت
 • فروشگاه هایی که در زمینه فروش یونولیت فعالیت دارند

از دیگر یونولیت هایی که می تواند در ساختمان سازی و بخش های مختلف کاربرد داشته باشد ورق عایق پلاستوفوم است که می تواند به عنوان عایق حرارتی، عایق صوتی و عایق رطوبتی استفاده شوند. قیمت (پلاستوفوم سقفی) نیز همانند یونولیت به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.

سخن نهایی

یونولیت ها از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی در یک دهه اخیر به شمار می‌روند که از قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی مانند وزن سبک، مقاومت عالی در برابر زلزله، رطوبت، حرارت و …، مقرون به صرفه بودن برخوردار است. یونولیت سقفی یکی از پرکاربردترین انواع یونولیت است که به عنوان عایق در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.