مادفوم

اندیشه ای نو در صنعت ساختمان

تابلوی برجسته کاروان عاشورا

در این نمونه‌ی کار مادفوم، از یک ورق یونولیت برای تهیه ماکت یونولیتی مخصوص ایام عاشورا استفاده شده. همانطور که در تصاویر مشخص است، یونولیت‌ها به راحتی قابل رنگ‌آمیزی هستند.