مادفوم

اندیشه ای نو در صنعت ساختمان

نصب پانل یونولیتی (پروژه باقر شهر)

مادفوم، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان یونولیت و یونولیت سقفی با کیفیت مرغوب تحت نظارت سازمان استاندارد ملی می باشد.