مادفوم

اندیشه ای نو در صنعت ساختمان

نمای ساختمان (صباشهر)

مادفوم تولیدکننده یونولیت,یونولیت سقفی با کیفیت مرغوب تحت نظارت سازمان استاندارد ملی می باشد.