شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-مرداد 95

*شرکت مادفوم خاورمیانه شما را به بازدید از پانزدهمین نمایشگاه

صنعت ساختمان تهران سالن 35 غرفه 22 دعوت می نماید *

**************************************************************************

IMG_4677

 

 

 

 

 

 

 

 

***********************************************************************************

IMG_4823

 

 

 

 

 

 

 

 

*******************************************************************************

IMG_4702