مادفوم

اندیشه ای نو در صنعت ساختمان

بلوک یونولیت

شرکت‌هایی که به صورت تخصصی در حوزه ساخت و ساز فعالیت می‌کنند و افرادی که قصد ساختن منزل شخصی دارند به دنبال راهکارهایی هستند تا مقاومت ساختمان‌ها را در برابر زلزله افزایش دهند، وزن ساختمان را کاهش دهند و در برابر صوت، حرارت، رطوبت، حشرات و … آن را عایق کنند. یونولیت‌ها به عنوان یکی از مدرن‌ترین و پراستفاده‌ترین مصالح ساختمانی شناخته می‌شوند که کاربردهای مختلفی در صنعت ساختمان سازی و صنایع دیگر دارند.

یونولیت ها به واسطه داشتن ویژگی ها و قابلیت های منحصر به فرد همچون وزن پایین، میزان نفوذپذیری پایین، عایق حرارت و صوت بودن و … در بخش های مختلفی از ساختمان استفاده می شوند. بلوک یونولیت از جمله پراستفاده ترین یونولیت ها در ساختمان سازی است که می تواند در کاهش هزینه ها، مصرف پایین مصالح، افزایش سرعت انجام کار و … موثر باشد. در ادامه مطلب شما می‌توانید لیست قیمت بلوک یونولیت به همراه اطلاعات کامل این محصول را مشاهده کنید.

اگر می‌خواهید محصول بلوک یونولیت با مشخصات موردنظر شما تولید شود، با شماره ۴۶۸۴۴۵۰۰-۰۲۱ تماس بگیرید.

فیلتر جستجو

نام محصول ضخامت وزن بلوک دانسیته یا چگالی ابعاد محل بارگیری حداقل هزینه حمل در تهران (تومان) حداقل هزینه حمل در شهرستان (تومان) قیمتتعداد
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۶۵۰ کیلوگرم۶۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۱ کیلوگرم۶۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۱۵۰ کیلوگرم۶۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۲۰۰ کیلوگرم۶۲۵*۵۰*۲۰۰ (طرح استاندارد: کنج کمتر بتن کمتر)تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۰.۸۰۰ کیلوگرم۶۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۷۵۰ کیلوگرم۶.۵۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۰.۹۰۰ کیلوگرم۶.۵۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۱.۱۰۰ کیلوگرم۶.۵۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۳۰۰ کیلوگرم۶.۵۲۵*۵۰*۲۰۰ (طرح استاندارد: کنج کمتر بتن کمتر)تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۲۵۰ کیلوگرم۶.۵۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۱.۱۵۰ کیلوگرم۷۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۸۰۰ کیلوگرم۷۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۴۰۰ کیلوگرم۷۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۰.۹۵۰ کیلوگرم۷۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۱.۲۰۰ کیلوگرم۷.۵۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۵۰۰ کیلوگرم۷.۵۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۱ کیلوگرم۷.۵۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۸۵۰ کیلوگرم۷.۵۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۶۵۰ کیلوگرم۸.۵۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۱۵۰ کیلوگرم۸.۵۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۰.۹۵۰ کیلوگرم۸.۵۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۱.۳۰۰ کیلوگرم۸.۵۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۱.۸۰۰ کیلوگرم۹۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۲۰۰ کیلوگرم۹۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۱ کیلوگرم۹۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۱.۴۰۰ کیلوگرم۹۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۲ کیلوگرم۱۰۲۵*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۱.۶۰۰ کیلوگرم۱۰۲۰*۵۰*۲۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۳۰۰ کیلوگرم۱۰۲۵*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۱.۱۰۰ کیلوگرم۱۰۲۰*۶۶*۱۰۰تهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۰ سانتی متر۱.۵۰۰ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۶۶×۲۵ سانتی متر۱.۷۰۰ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۰ سانتی متر۲ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner
بلوک یونولیت۲۵ سانتی متر۲.۵۰۰ کیلوگرم۱۲استانداردتهران۲۰۰لطفا تماس بگیرید. تماس بگیرید
&#۱۰۰۰۳;
spinner

نمودار قیمت

توضیحات

یونولیت (Jonulite) در اصل یک ماده بی اثر و خنثی است که هیچگونه واکنش شیمیایی انجام نمی‌دهد. این ماده با نام‌های دیگری همچون آکاسیف، پلی استایرن انبساطی (EPS(Expandable Polystyrene))، استایروفوم و پلاستوفوم شناخته می‌شود و از وزن بسیار کم و یک بافت متخلخل برخوردار است. یونولیت اولین بار در سال ۱۸۳۹ و به صورت تصادفی توسط ادوارد سیمون کشف شد. ماده تشکیل دهنده یونولیت نوعی پلاستیک است که از استایرن مونومر به دست می‌آید. حدود ۹۵ درصد این ماده از هوا و ۵ درصد آن از پلاستیک است. به همین دلیل وزن کمی دارد.

فوم سقفی

بلوک یونولیت و ساختمانی

همان‌طور که گفته شد، پلاستوفوم و یونولیت‌های ساختمانی در انواع مختلفی وجود دارند و هر کدام از آن‌ها در بخش‌های مختلفی از ساختمان کاربرد دارند. در حقیقت انواع یونولیت‌های ساختمان به شرح زیر می‌باشند:

یونولیت دیواری از جمله رایج‌ترین یونولیت‌های ساختمانی است که می تواند به صورت فوم دیوار تزئینی، یونولیت دیوارپوش و … استفاده شود. این یونولیت ها می توانند عایق رطوبتی بسیار خوبی باشند و همزمان در برابر صدا نیز مقاومت بالایی داشته باشند. این یونولیت ها قابلیت شستشو داشته، از ویژگی های آنتی باکتریال برخوردار است، مقاومت در برابر صدا، حرارت، حشرات و … برخوردار است.

نوع دیگر از یونولیت که از وزن بالایی برخوردار است و معمولا دانسیته آن تا ۴۰ می‌رسد یونولیت فشرده است. این یونولیت ها بیشتر در صنایع مختلفی همچون خودروسازی، صنایع غذایی، مجسمه سازی، درب ‌های ضد سرقت، عایق کاری و … استفاده می شود. این یونولیت ها می توانند با عایق های دیگری ترکیب شوند و کاربردهای متعددی داشته باشند و در برابر صوت، حرارت و … مقاومت بالاتری داشته باشند.

بلوک یونولیت استاندارد

بلوک یونولیت نیز از جمله پرمصرف‌ترین یونولیت‌ها در صنعت ساختمان سازی است. این یونولیت‌ها در قالب بتن در سقف‌های تیرچه بلوک استفاده می‌شوند و با توجه به میزان تراکم و دانسیته‌ای که دارند، از وزن‌های مختلفی برخوردار هستند. معمولا دانسیته این یونولیت ها ۱۲ است.

خرید بلوک یونولیت

بلوک های یونولیت در اندازه‌ها، ابعاد و ضخامت‌های مختلف وجود دارند و می‌توانند کاربردهای متعدد داشته باشند. به صورت کلی می‌توان گفت ابعاد استاندارد برای بلوک یونولیت به شرح زیر است.

 • یونولیت هایی که مخصوص تیرچه فندوله یا بتنی هستند دارای طول ۲ متر، عرض یونولیت ۵۰ سانتی متر و ارتفاع های ۲۰ و ۲۵ سانتی متری هستند.
 • یونولیت هایی که مخصوص تیرچه های کرومیت یا فلزی هستند در طول های مختلف تا ۲ متر، عرض ۶۵ سانتی متری و ارتفاع های ۲۰ و ۲۵ سانتی متری تولید می شوند.
 • یونولیت هایی که به عنوان بلوک یونولیت های پیش تنیده تولید می شوند دارای طول ۲ متر، عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۱۵ سانتی متری هستند.
 • یونولیت های حفره دار دارای طول ۱۱۰ سانتی متر، عرض ۵۰ سانتی متر و ارتفاع ۲۵ سانتی متر هستند.

هرچند که اندازه و ابعاد استاندارد یونولیت ها مشخص است اما مصرف کننده ها می توانند این مواد را در اندازه، ضخامت و دانسیته سفارشی تهیه کنند. همچنین این ماده به راحتی قابل برش و تغییر اندازه می باشد. مادفوم در کنار انواع بلوک یونولیت، تری دی پانل نیز تولید می‌کند.

قیمت یونولیت سقفی

مشخصات و مزایای بلوک یونولیت

همانطور که گفته شد انواع یونولیت ساختمانی دارای ویژگی ها و قابلیت هایی هستند که باعث شده به عنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح در جهان شناخته شود. از مهم ترین ویژگی های این یونولیت ها می توان موارد زیر را عنوان کرد:

 • یونولیت ها هیچگونه ضایعات و پرتی ندارند و برای محیط زیست نیز هیچ ضرر و زیانی ندارند.
 • بلوک های یونولیتی وزن کمی دارند و در کاهش وزن ساختمان تاثیر زیادی دارند
 • اجرای کار و سرعت نصب استفاده از این یونولیت ها بسیار بالاست و حمل و نقل آنها نیز ساده است.
 • باعث صرفه جویی در هزینه ها و مصالح مختلف می شوند
 • مقاومت بالایی در برابر حرارت، رطوبت و صوت دارند.

قیمت بلوک یونولیت

به صورت کلی نمی توان یک قیمت دقیق و قطعی برای انواع یونولیت های ساختمانی، یونولیت بسته بندی و … عنوان کرد چرا که فاکتورها و عوامل مختلفی تعیین قیمت بلوک یونولیت موثر هستند. از مهم ترین نکات و عوامل موثر در قیمت بلوک یونولیت می توان به مواردی همچون برند و شرکت سازنده، دانسیته یونولیت، متراژ مورد استفاده، هزینه های حمل و نقل و نصب، مواد اولیه مصرفی، کیفیت پخت یا تولید بلوک های فوم، سایز و ابعاد استاندارد، ترکیب ضایعات در بلوک فوم، میزان جذب رطوبت، میزان مقاومت در برابر آتش، ضریب انتقال حرارت، میزان مقاومت در برابر سر و صدا و … اشاره کرد.

وزن بلوک یونولیت

وزن یونولیت در حقیقت بر اساس فاکتوری به نام چگالی یا دانسیته تعیین می شود هر چقدر که میزان دانسیته یونولیت ها بیشتر باشد وزن آن نیز بیشتر خواهد شد. دانسیته یا چگالی در اصل به معنی وزن در واحد حجم است و اگر بلوک های یونولیتی دانسیته بالاتری داشته باشند سنگین تر خواهند بود. بلوک های یونولیت در اوزان مختلفی در دسترس هستند و معمولا یونولیت هایی با دانسیته ۶ تا ۸ پر مصرف ترین نوع آنها می باشند که از وزنی معادل ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم برخوردار هستند.

یونولیت سقفی

نکات مهم در خرید بلوک یونولیت

به صورت کلی برای خرید بلوک یونولیت لازم است که افراد به نکات متعددی توجه داشته باشند که مهم ترین آنها شامل موارد زیر هستند:

 • شرکت و برند تولید کننده بلوک یونولیت
 • میزان مقاومت بلوک یونولیت در برابر رطوبت و آب
 • قیمت بلوک یونولیت و ورق یونولیت 
 • میزان ضریب عایق بودن یونولیت در برابر صدا
 • میزان مقاومت بلوک یونولیت در برابر آتش
 • ضخامت و ابعاد یونولیت
 • فروشگاه هایی که در زمینه فروش یونولیت فعالیت دارند

از دیگر یونولیت هایی که می تواند در ساختمان سازی و بخش های مختلف کاربرد داشته باشد ورق عایق پلاستوفوم است که می تواند به عنوان عایق حرارتی، عایق صوتی و عایق رطوبتی استفاده شوند. قیمت پلاستوم بلوک یونولیت) و بلوک یونولیت پلاستوفوم نیز همانند یونولیت به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد.

سخن نهایی

یونولیت ها از مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین مصالح ساختمانی در یک دهه اخیر به شمار می‌روند که از قابلیت‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی مانند وزن سبک، مقاومت عالی در برابر زلزله، رطوبت، حرارت و …، مقرون به صرفه بودن برخوردار است. بلوک یونولیت یکی از پرکاربردترین انواع یونولیت است که به عنوان عایق در ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.